2,2 milions d’euros per a inversions, actuacions de millora i amortització de deutes antics

Divendres, 5 d'abril de 2019 a les 13:00

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Begues ha aprovat de forma inicial la incorporació al pressupost municipal de 2.192.654,03 € provinents del romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

Amb el suplement de crèdit i crèdit extraordinari aprovats de forma inicial, s'incorporen prop de 2,2 milions d'euros al pressupost municipal de 2019. La principal despesa a la qual es farà front és l'amortització dels deutes que l'Ajuntament va contreure els anys 2009 i 2011 per finançar la construcció del Centre Cívic. També se saldaran les despeses pendents de dues sentències que arrossega el consistori des de 2008 (Immobiliària Club de Begues i AENA).

D'aquesta manera l'Ajuntament s'allibera de les obligacions que ha arrossegat al llarg d'aquests anys en matèria d'amortitzacions de deutes i compliment d'obligacions de pagaments històrics.

La resta dels diners es destinaran a diferents actuacions. 330.000 € es destinaran a la construcció del Centre de Prestació de Serveis a la Gent Gran, amb l'objectiu de reduir una part del finançament previst per a aquesta actuació mitjançant l'endeutament.

També destaca la reserva de 218.000 € per al projecte de construcció d'un centre de recepció de visitants i adequació dels accessos al jaciment de la cova de Can Sadurní, a partir d'un projecte que s'ha treballat amb l'objectiu de concórrer a una línia d'ajudes comunitàries del Fons FEDER.

Actuacions i projectes de millora

92.000 euros es destinarien a manteniment i millores de la via pública, el clavegueram i les zones de jocs infantils. Per al foment de l'ocupació, 50.000 euros es reserven per a convocar plans d'ocupació municipals i 11.680 euros van a parar al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni local.

En l'àmbit de medi ambient i sostenibilitat, 68.200 euros anirien a seguir implantant mesures d'eficiència energètica amb l'objectiu de seguir sent capdavanters en polítiques de sostenibilitat. 16.000 euros es destinen a tasques de manteniment de les franges de protecció forestal

Pel que fa als equipaments també hi ha diferents partides previstes per a seguir invertint en la millora, reposició i modernització de l'equipament de la Piscina Municipal (39.300 euros), als centres educatius (20.000 euros) i a l'edifici El Cactus (6.000 euros).

També cal destacar els 40.000 euros que es destinarien al capítol de personal municipal, per adaptar les retribucions al Reial Decret-Llei que obliga a l'increment de retribucions dels treballadors públics.

L'aprovació inicial d'aquest paquet de mesures econòmiques va rebre els vots a favor dels grups municipals del PDeCAT, GdeB i TxB, el vot en contra d'EB-ICV i les abstencions d'ERC-AM i dels regidors no adscrits Fernando Moya i Fina Redondo. Estarà en període d'exposició pública a partir de la data de publicació al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Begues.

Darrera actualització: 05.04.2019 | 13:23