Acord entre JxCAT i ERC per a l’aprovació de les ordenances fiscals de 2020

Dimarts, 5 de novembre de 2019 a les 10:00

El pacte entre ambdós grups municipals, que sumen 9 de les 13 regidores i regidors del Ple Municipal, va permetre l’aprovació inicial de la modificació dels impostos i taxes municipals durant la sessió plenària del passat 31 d’octubre.

La formació que ostenta el govern municipal (JxCAT) i el principal grup de l’oposició a l’Ajuntament de Begues (ERC) han arribat a un acord en base a les propostes socials contemplades en els programes amb els quals ambdues formacions van concórrer a les passades eleccions municipals.

L’acord preveu, entre d'altres, l’elaboració, durant 2020, d’un Estudi de Rendibilitat Social per establir les taxes i/o preus de la Llar d’Infants El Guinyol, la Piscina Municipal i el serveis d’àpats de la Gent Gran. L’estudi s’encarregarà a una entitat supramunicipal o a una empresa del sector.

Si fins al moment l’Ajuntament de Begues ja ve aplicant bonificacions, ajudes socials i subvencions per als col·lectius amb menors capacitats econòmiques, el resultat d’aquest estudi permetria dibuixar un nou model basat en la tarifació social; és a dir, fomentar la igualtat d’accés als serveis públics a partir d’una contribució basada en la capacitat econòmica de cada llar.

A més, l’acord assolit també preveu la realització d’un estudi previ per a poder aplicar, de cara a 2021, un recàrrec del 50% en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) als habitatges buits. La mesura afectaria els pisos d'ús residencial que es trobin desocupats sense causa justificada durant més de dos anys, amb l’objectiu de penalitzar a entitats bancàries, fonts voltors o grans tenidors amb habitatges desocupats de manera permanent.

Les ordenances fiscals de 2020

Mentre es realitzen els treballs tècnics necessaris per avaluar aquestes mesures de cara a l’exercici de 2021, el Ple Municipal va aprovar de forma inicial les ordenances del proper any 2020. Amb l’objectiu de garantir i mantenir el nivell i la qualitat de tots els serveis que presta l’Ajuntament de Begues, es recullen algunes variacions respecte l’exercici anterior.

Pel que fa als impostos, l’únic increment es registra en el de Béns Immobles (IBI), el tipus impositiu del qual puja 0,05 dècimes, passant de l’actual 0.75% al 0,80%. Aquesta mesura pretén recuperar de forma progressiva els nivells d’ingressos anteriors a la crisi. I és que les diferents mesures adoptades en els darrers 5 anys han fet que les arques municipals deixessin de percebre més d’1,7 milions d’euros, en benefici de les economies familiars. A l’inici d’aquest nou mandat municipal, i amb l’activació d’importants projectes de transformació i millora de serveis, és moment de garantir un creixement equilibrat entre les capacitats del municipi i les possibilitats de la ciutadania.

En l’apartat de taxes municipals, aquelles referides a activitats i serveis contemplen un increment general del 2,5%, com és habitual en línia amb les previsions d’increment de l’IPC i el nivell de vida per al proper any, amb determinades excepcions sobre aquells serveis que presenten un major dèficit, amb l’objectiu d’anar equiparant progressivament els ingressos al cost real de cada servei.

Així les coses, el servei de recollida d’escombraries experimentaria un increment del 6%, mentre que el de la taxa de clavegueram seria del 9%. Altres serveis d’ús menys generalitzat també experimenten pujades per a reduir-ne el dèficit, com és el cas del servei de recollida de gossos (9,5%), el servei de brigada (15%) o els serveis urbanístics, llicències d’activitats o cementiri (entre el 4,2 i el 4,9%).

Pel que fa a les taxes referents a la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic, aquestes es calculen obligatòriament d’acord amb el valor del mercat del sòl, que s’obté de les dades subministrades pel Cadastre i l’Agència Catalana de Tributs. Això implica un augment del 14,9% però s’ha considerat que cal aplicar determinades mesures de caràcter social i de protecció de determinats col·lectius. Per aquest motiu, per exemple, les taxes d’aparcament per a persones amb discapacitats o la d’horts urbans, no pujaran l’esmentat 14,9% sinó que ho faran tan sols un 2,5%. Com a mesura de protecció i promoció del comerç local, les taxes referides a la instal·lació de taules i cadires, la de parades ambulants i la de vitrines tampoc s’incrementaran l’esmentat 14,9%, sinó que ho faran tan sols un 3,9%.

Bonificacions, mesures socials i foment de la sostenibilitat

La proposta d’ordenances fiscals, manté les actuals bonificacions, subvencions i ajuts que ja es venen donant en nombrosos casos. Pel que fa a l’IBI es mantenen les bonificacions per a famílies nombroses, alhora que s’estudien noves vies d’ajuda o subvenció per a col·lectius específics.

També es mantenen les bonificacions del 60% de l’impost de la plusvàlua en els casos de transmissions en favor dels descendents i aquelles que representen un interès especial per motius patrimonials, culturals o artístics.

El servei de Llar d’Infants té vigents bonificacions en els casos de famílies monoparentals, nombroses, amb discapacitats, i per a dos germans escolaritzats de forma simultània i per escassa capacitat econòmica.

La formació en català per a persones adultes també manté les bonificacions adreçades a persones aturades, pensionistes, jubilades, famílies monoparentals i persones amb discapacitats. També la taxa d’escombraries i la de clavegueram contempla bonificacions per majors de 65 anys i pensionistes.

En l’àmbit de la promoció de la sostenibilitat, es mantenen les bonificacions per a vehicles amb emissions zero o baixes emissions, alhora que s’incorpora una nova bonificació del 50% de l’IBI durant tres anys per a promoure l’autoconsum energètic per a aquelles llars que optin per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

L’aprovació inicial d’aquestes ordenances fiscals, que restaran ara en període d’exposició pública, van rebre els vots a favor dels grups municipals de JxCAT (6) i ERC (3) i els vots en contra de PSC (1), C’s (1), CUP (1) i BEC (1).

Podreu consultar les intervencions de cada grup i el seu posicionament en la Videoacta de la sessió, quan aquesta passi a disposició pública en el portal de reproduccions del Ple Municipal de Begues.

Darrera actualització: 05.11.2019 | 15:48