Convocat el Ple municipal ordinari per al 4 d'abril

Dijous, 29 de març de 2018 a les 12:05

La sessió començarà a les set de la tarda i es podrà seguir en directe pels canals audiovisuals de l'Ajuntament de Begues.

Dimecres, 4 d'abril, l'Ajuntament de Begues celebrarà un nou Ple ordinari. Serà a la sala de sessions a les set de la tarda. L'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària de data 25/10/2017 i de la sessió anterior ordinària de data 07.02.2018.

ALCALDIA

2. Despatx oficial.

2.1. Donar compte Decrets.

2.2. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2017.

3. Designació de Festes Locals 2019.

4. Nomenament Secretari/ària del Jutjat de Pau de Begues.

HISENDA

5. Rectificació d'errades en la plantilla i relació de llocs de treball.

6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2018. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

7. Modificació d'errada en l'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018.

8. Fraccionament pagament IBI 2018 per aquells immobles exclosos del padró municipal com a conseqüència de la regularització cadastral.

URBANISME

9. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General núm. 23: Barri Campamà.

MOCIONS

10. Moció de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol.

11. Moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB en suport a Proactiva Open Arms.

12. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions.

13. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB per instar al Govern de l'Estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l'any 2008 a la Generalitat per a l'educació de 0 a 6 anys.

14. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB de suport al Dia Internacional de les Dones.

15. Moció presentada pel grup municipal EB-ICV sobre el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.

RENÚNCIA REGIDORA

16. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra. Sílvia Ruiz Boqué del grup municipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds.

PRECS I PREGUNTES

17. Preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV (R.E. 2120) .

La sessió podrà seguir-se també en línia a través del canal de YouTube de l'Ajuntament o per la televisió en directe del web municipal.

Darrera actualització: 29.03.2018 | 12:00