Convocatòria de Ple Municipal per dimecres 30 de setembre

Dilluns, 28 de setembre de 2020 a les 10:00

La sessió tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 19.00h i es podrà seguir en directe a través del servei de VideoActa.

El Ple Municipal en sessió ordinària corresponent al mes de setembre, tindrà lloc dimecres, dia 30, a les 19.00h de forma telemàtica amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 22 de juliol de 2020.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

2. Aprovació de les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2020.

3. Ratificar la resolució d’Alcaldia Núm. 2020/976 de 13 d’agost de designació dies festes locals 2021.

4. Ratificar l’adhesió a la moció de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per la suficiencia financera dels ens locals aprovada per decret d’Alcaldia 977/2020.

5. Adhesió a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

MOCIONS

6. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT Begues respecte a la destrucció del camp de refugiats de Mória.

INFORMACIÓ

7. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 192/2015-A, interposat per TECHWELL S.A. contra l’Ajuntament de Begues.

8. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 492/2014-C, interposat per AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) contra l’Ajuntament de Begues.

9. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 13/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

10. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu Núm. 382/2015-E, interposat per ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ENAIRE contra l’Ajuntament de Begues.

11. Donar compte de l’adhesió a la ‘CARTA INTERNACIONAL PER CAMINAR’ del WALK21.

12. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia números 848 a 1098 dictades entre els dies 17 de juliol a 24 de setembre de 2020.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.09.2020 | 10:09