Convocatòria de Ple Ordinari per a dimecres, 25 de novembre

Dilluns, 23 de novembre de 2020 a les 14:00

La sessió començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

Dimecres, 25 de novembre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h. La sessió, que tindrà lloc per mitjans telemàtics, es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior, del 14 d'octubre del 2020.
 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 d'octubre del 2020.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

 • Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34, en aplicació de mesures relacionades amb la covid-19.

 • Modificació del pressupost 2020 per a la inclusió de partides pressupostàries referents a subvencions nominatives.

 • Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General múm. 29: modificació de l’edificació del sector UA 9 Can Pau Marti sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic.

 • Aprovació del pla d’accions muntanyes del Baix Llobregat 2020-2023.

 • Ratificació del Decret d’Alcaldia 1170/2020 de compareixença i oposició al Recurs Contenciós Administratiu 229/2020-A interposat per Techwell contra la resolució que desestima el recurs de reposició contra sanció urbanística d’obres.

 • Ratificació del Decret d’Alcaldia 1340/2020 de compareixença i oposició al Recurs Contenciós Administratiu 280/2020 interposat per Red Eléctrica de España contra la modificació de l’ordenança fiscal núm. 29 per a l’exercici 2020.

PROPOSTES D’ALCALDIA

 • Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al “Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social”.

MOCIONS

 • Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats i represaliades processats amb motiu de l’1 d’octubre.
   
 • Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per fomentar a Begues la construcció d’habitatge públic en les seves diferents modalitats, règim de compra, lloguer amb opció de compra i lloguer social.
   
 • Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per donar suport ales activitats econòmiques de Begues afectades per les restriccions decretades per raó de la covid-19.
   
 • Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú donant suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència Masclista.
   
 • Moció presentada pels grups municipals Ciutadans de Begues i PSC- CP per fomentar a Begues la construcció de vivenda social de lloguer i creació d’una bossa de lloguer social.
   
 • Moció presentada pel grup municipal PSC-CP de suport del món local al teixit esportiu del municipi, davant l’aturada obligada de la seva activitat.
   
 • Moció presentada pels grups municipals PSC-CP i Ciutadans de Begues de suport al gremi de bars, restauració i centres d’estètica de Begues davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors.
   
 • Moció presentada pel grup municipal CUP Begues sobre la violència masclista i l’afectació per la covid-19.
   
 • Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de Begues per a la gratuïtat del telèfon 061 d’assistència sanitària de la Generalitat de Catalunya.

DONAR COMPTE

 • Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació amb l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occiental.
   
 • Donar compte de la Declaració de Begues com a “Municipi lliure de violència contra les dones”.
   
 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 19 de novembre de 2020.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 23.11.2020 | 09:26