Creix el reciclatge a Begues però encara cal reduir alguns mals usos

Divendres, 12 d'abril de 2019 a les 11:00

Les deixalles dipositades als contenidors de rebuig han registrat aquest mes de març una disminució del 22% respecte el març de 2018, mentre que el reciclatge de les diferents fraccions ha augmentat, de mitjana 16,25% respecte el mateix mes de l’any passat. El nou model de distribució de contenidors s’ha anat adaptant en base als hàbits observats i a les peticions traslladades per part de la ciutadania.

El passat març va ser el primer mes complet amb el nou sistema de distribució de contenidors plenament operatiu. Això permet contrastar dades amb els períodes previs a la redistribució del sistema, podent concloure l’increment de les xifres de reciclatge per part de la ciutadania.

Així les coses, comparant les dades de març de 2019 amb el mateix mes de 2018, els beguetans i beguetanes han reciclat un 23% més de paper i cartró, un 27% més de plàstics i metalls, un 13% de matèria orgànica i un 2% més de vidre. Si comparem les dades d’aquest març amb el mes de gener (el mes previ al nou sistema d’illes de contenidors) l’increment de percentatges es produeix també en el conjunt de fraccions, a excepció del vidre, ja que les festes de Nadal i Reis suposen tradicionalment un dels pics anuals màxims de reciclatge d’ampolles de vidre.

El per què del nou model d’illes de contenidors

Partint del fet que les directrius europees obliguen a la posada en marxa de polítiques efectives d’augment del reciclatge, una de les mesures per les quals va optar l’Ajuntament de Begues va ser la creació d’illes completes de reciclatge. Segons tots els estudis consultats, aquest sistema augmenta l’hàbit de reciclar perquè la ciutadania troba en un mateix punt tots els contenidors diferents. Anteriorment Begues comptava amb 40 illes de recollida selectiva i contenidors individuals de rebuig. Amb el canvi, s’ha passat a 80 illes completes. Tanmateix, qualsevol domicili urbà disposa d’una d’aquestes illes a un màxim de 300 metres de distància, 100 metres per sota del màxim recomanat.

Les dimensions de la boca d’aquests contenidors, expressament petits, també responen a la voluntat d’impedir un mal ús dels mateixos. Un contenidor d’obertura completa convida a llençar-hi caixes sense plegar, plàstics industrials o fins i tot electrodomèstics o mobles.

Per un ús correcte dels contenidors

És obligació de l’administració oferir les eines per a una correcta gestió dels residus, però cal recordar també que és obligació de la ciutadania fer una correcta gestió dels residus que genera. I més si tenim present que la legislació ens empeny cap a un model que acabarà penalitzant a qui més escombraries generi i sancionant a qui recicli malament.

Les eines a l’abast de la ciutadania són múltiples: a banda de les illes de contenidors, existeix el servei de recollida setmanal de poda i restes vegetals, així com la deixalleria municipal, on cal dipositar els residus especials o de grans dimensions. Els contenidors de carrer no són abocadors, i cal apel·lar un cop més a la coresponsabilitat ciutadania. De fet, és obligació de l’administració local aplicar la seva capacitat sancionadora contra aquelles accions incíviques que perjudiquin l’interès comú.  

Un model obert que s’adapta a les necessitats

El nou sistema de gestió de residus a Begues no és un model tancat. De fet, d’ençà de la seva posada en marxa s’ha anat modulant en base als inconvenients detectats pels serveis tècnics i a les peticions que veïns i veïnes han fet arribar al consistori. En aquest sentit, s’han atès totes les demandes, resolent aquelles que eren possible i argumentant les que no ho eren.

L’evolució del model se segueix mes a mes, mantenint sempre la possibilitat d’habilitar les solucions que siguin necessàries en cada moment i a cada barri; ja sigui l’augment de la freqüència de recollida, l’adquisició de més contenidors o la seva redistribució.

Darrera actualització: 12.04.2019 | 15:03