Dimecres, 30 de maig, convocat un nou Ple Municipal

Com és habitual, la sessió començarà a les set de la tarda a la Sala de Ples de l'Ajuntament de Begues. L'ordre del dia compta amb sis punts i nou mocions, a banda dels precs i preguntes.

Dimecres vinent, 30 de maig, hi ha convocada una nova sessió del Ple Municipal. Com és habitual, tindrà lloc a les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Begues. L'ordre del dia de la sessió és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 4 d'abril, ordinària.

ALCALDIA

2. Despatx oficial.
2.1. Donar compte dels Decrets.
2.2. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost corresponent al primer semestre de 2018.

3. Presa de possessió de Pere Ventura Santiago com a regidor del grup municipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds.

URBANISME

4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General 26: modificació de l’assignació d’usos de la parcel·la d’equipament del carrer Ferran Muñoz, 3.

HISENDA

6. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 4/2018.

5. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants.

MOCIONS

7. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB per instar al Govern de l’Estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.

8. Moció presentada pels grup municipals EB-ICV i PP instant al Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals.

9. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB i TXB enfront de la injustícia i en defensa de la llibertat.

10. Moció de l’ACM presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.

11. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i EB-ICV en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

12. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV, PDeCAT, ERC-AM, PP i GdeB per a mostrar el rebuig a la sentencia de l’AP de Navarra en el cas “La Manada”.

13. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV i PP relativa a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els Ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.

14. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV, PDeCAT, ERC-AM, PP i GdeB contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza.

15. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PDeCAT, EB-ICV i PP sobre les millores del sistema Educatiu.

PRECS I PREGUNTES

16. Precs i preguntes presentats pel grup municipal EB-ICV, amb R.E. 3482.

17. Precs i preguntes presentats pel grup municipal ERC-AM, amb R.E. 3490.

Dilluns, 28 de maig de 2018 a les 10:30
Darrera actualització: 28.05.2018 | 16:41