El Govern espanyol incrementa l'import de l'IBI a nombroses finques de Begues

L’apujada ve marcada per la regularització decretada al 2016 pel Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Al llarg dels darrers dies s’ha notificat l’import a satisfer de l’impost sobre béns immobles (IBI), que en aquesta ocasió s’ha vist incrementat a nombroses famílies de la població a causa del procediment de regularització cadastral que va establir l’any 2016 el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España.

Aquest procés va servir perquè, a través de les corresponents inspeccions, s’incloguessin al Cadastre Immobiliari les construccions o alteracions realitzades que no haguessin estat declarades, com piscines, edificis auxiliars, modificació de façanes, etcètera, amb el corresponent increment de l’impost aquest 2018. 

De la mateixa manera, s’establia que les famílies afectades per aquesta regularització havien d’efectuar el pagament de l’impost en un únic termini, al contrari del que permet el consistori. Per tal d’ajudar aquestes famílies, l’Ajuntament va aprovar recentment per Ple la possibilitat de fraccionar aquest IBI extraordinari marcat pel Govern Central.

Per acollir-se al fraccionament és imprescindible realitzar la sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona fins al 5 de juny.