El ple ordinari de maig se celebra dimecres, de nou de forma telemàtica

Dilluns, 25 de maig de 2020 a les 16:00

La sessió començarà a les 19 h de forma telemàtica i es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

Dimecres, 27 de maig, l'Ajuntament de Begues celebrarà el Ple Ordinari corresponent a maig. La sessió, que començarà a les 19 h, es desenvoluparà de forma telemàtica i es podrà seguir a través del servei de VideoActa.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 6 de maig de 2020.

  DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
   
 2. Aprovació de la suspensió de l'ordenança fiscal nº 34, exercici 2020.
   
 3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2020 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
   
 4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.
   
 5. Aprovació de la suspensió temporal de l’aplicació dels l’articles 1.2, 3.a) i b), 6.a.2) i 6.b.2) de l'ordenança municipal reguladora de la instal·lació de vetlladors a la via pública.
 6. Suport de l’Ajuntament de Begues al Projecte 3461 de la campanya "Món local Covid-19" dels Fons Català en resposta a l’emergència per fer front als efectes de la covid-19.

  MOCIONS
   
 7. Moció/resolució presentada pel grup municipal d’ERC-AM de suport als treballadors i treballadores de Nissan.
   
 8. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Begues, en suport als treballadors i les treballadores de Nissan a Catalunya.
   
 9. Moció presentada pels grups municipals CUP Begues, Begues en Comú i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura, davant la greu situació en què s’han trobat les residències durant la crisi de la covid-19.
   
 10. Donar compte de l’estat d'execució del pressupost del primer trimestre del 2020.

  INFORMACIÓ
   
 11. Donar compte del periode mig de pagament i morositat corresponent al primer trimestre del 2020.
   
 12. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Manifest de Cooperació contra el coronavirus del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
   
 13. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la carta del Fons Català de Cooperacio al Desenvolupament per la situació d’emergència generada per la pandèmia de la covid-19 a Colòmbia.

  PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 25.05.2020 | 08:53