Guia per formalitzar la comunicació prèvia de primera ocupació

Dilluns, 17 d'agost de 2020 a les 09:00

El document, que es pot trobar al web de l'Ajuntament de Begues, explica quina és la documentació necessària i també com formalitzar el tràmit, preferentment de forma telemàtica.

Totes les persones que estan a punt d'entrar a viure en un edifici d'obra nova o bé els mateixos constructors que han finalitzat els treballs han de realitzar la comunicació prèvia de primera ocupació. Es tracta d'un acte per informar a l'Ajuntament de Begues de la finalització dels treballs i que aquests s'ajusten als permisos tramitats i a la normativa d'aplicació i que, per tant, l'edifici ja és apte per a ser ocupat o utilitzat segons l'ús previst.

Pot ser un tràmit complex, i per això el consistori beguetà ha elaborat una guia que es pot trobar al web municipal. En aquest document es detallen els aspectes previs a tenir en compte, com la notificació de les modificacions no contemplades en la llicència d'obra, juntament amb tota la documentació necessària.

La guia també especifica les condicions que la finca ha de complir abans d'entrar-hi a viure, com el condicionament de l'edifici (no hi pot haver danys urbanístics als entorns ni restes de runa o de material de construcció, i ha d'estar connectat als serveis d'abastiment i a la xarxa de clavegueram), o els aspectes estètics que ha de complir, com disposar de bústia i de número a la façana sense cap altre element que no s'ajusti a la normativa.

Finalment, la guia explica quina és la documentació que s'ha d'acompanyar amb el tràmit i també la manera de formalitzar-lo. Tot i que es pot fer de forma presencial, les circumstàncies extraordinàries creades per la crisi sanitària de la covid-19 aconsellen formalitzar el tràmit de forma telemàtica a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Begues.

Darrera actualització: 27.07.2020 | 20:02