Informació important sobre pagament de tributs

Dimarts, 15 de desembre de 2020 a les 08:00

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària informen de diferents aspectes d'interès sobre el pagament del Tribut Metropolità i l'IBI. Tots els detalls en aquesta informació.

El dia 30 de desembre finalitza el període de pagament voluntari del Tribut Metropolità de l'any 2020. L'AMB informa que, si no s'ha rebut la carta de pagament o no es disposa d'ella, aquesta es pot descarregar des d'internet.

Tan sols cal accedir al següent enllaç:
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/pagament-del-tribut-metropolita-i-obtencio-de-la-carta-de-pagament/318689/11696

Per poder descarregar el duplicat us demanaran el DNI,  la referència cadastral i el valor cadastral del 2020 (aquestes dades les trobareu en el rebut de l'IBI d'aquest any 2020).

En l'apartat de selecció de la corona, cal marcar CORONA 2. Un cop descarregat el duplicat de la carta de pagament es podrà procedir al seu pagament per via bancària o directament des de la seu electrònica de la pròpia pàgina web. 

Hi ha temps per pagar de manera voluntària fins al 30 de desembre, ja que a partir d'aquella data es produeix un recàrrec del 5% fins la data final de termini, que és el 25 de gener de 2021.

En cas de dubte o per a més informació cal adreçar-se a informaciotributaria@amb.cat  o al telèfon 935069756.

Domiciliació de l'IBI per a poder-ne fraccionar el pagament

Pel que al pagament de l'IBI del proper any, l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària recorda que si es vol fraccionar el pagament cal tenir l'impost domiciliat de forma bancària. El fraccionament de l'IBI és una de les possibilitats que recull aquest impost per a facilitar a la ciutadania que hi pugui fer front en millors condicions.

Així, totes aquelles persones de Begues que no tenen domiciliat el rebut de l’IBI, hauran d'abonar-lo d'un sol cop, tal com disposa l'Ordenança General de l'ORGT de la Diputació de Barcelona. Per a poder sol·licitar el fraccionament, cal haver domiciliat abans l'impost, un tràmit que es pot realitzar per via telemàtica en aquest enllaç: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar 

Teniu a la vostra disposició l'oficina de Begues de l'ORGT. Aquí hi trobareu les diferents possibilitats de contacte que ofereixen actualment: http://www.begues.cat/begues/equipaments/oficina-de-recaptacio-i-gestio-tributaria-de-begues.html 

Darrera actualització: 13.12.2020 | 01:17