Rebuig del municipalisme català a l’acord del govern espanyol i la FEMP sobre els romanents i superàvits municipals

Divendres, 14 d'agost de 2020 a les 09:00

L’Ajuntament de Begues s’ha adherit, mitjançant decret d’alcaldia, als manifestos de l’Associació Catalana de Municipis – Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació de Municipis per la Independència en favor de la suficiència financera dels ens locals. Els textos mostren el rebuig del municipalisme català al decret llei que permetrà que el govern central disposi dels estalvis dels consistoris.

La moció impulsada per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya mostra el rebuig a l’acord assolit pel govern de l’estat i la Federació Española de Municipios y Provincias a través del qual el govern espanyol pot disposar del romanent dels ajuntaments per cobrir la seva manca de liquiditat.

El manifest reclama “que siguin els pobles i ciutats del país els qui puguin utilitzar els estalvis i romanents que els hi són propis, mitjançant una modificació legal de la llei d’estabilitat pressupostària i la LRSAL, per tal de destinar-los a la reactivació socioeconòmica derivada de la crisi social, sanitària i econòmica de la COVID-19”.

Totes dues entitats municipalistes volen expressar, d’aquesta manera, “el seu rebuig a la mesura, que lluny de flexibilitzar la regla de despesa i permetre que els Ajuntaments i la resta d’ens locals puguin disposar dels seus romanents i estalvis per destinar-los a la reactivació socioeconòmica, fixa que s’hauran de prestar a l’Estat, que els retornarà en un termini de quinze anys”.

En la mateixa línia, l’Associació de Municipis per la Independència reclama en el manifest ‘Els nostres diners, als nostres pobles’ que els estalvis de cada ajuntament puguin revertir en el propi municipi “perquè considerem que la gestió municipal, s’ha de fer, única i exclusivament en clau local, propera i en coneixement de les realitats i singularitats de cada població”. El manifest afirma que “els diners del consistori han de revertir en benefici dels nostres veïns i veïnes i de tot el teixit associatiu, empresarial i comercial que està patint una greu crisi derivada de la pandèmia del COVID-19

L’entitat sosté que “no podem permetre que de forma reiterada i barroera, l’Estat trepitgi altre cop les competències municipals. Els ajuntaments som una administració sobirana, emparada per la Carta Europea d’Autonomia Local i la Llei de bases de Règim Local i amb suficiència política i econòmica”.

L'Ajuntament de Begues ha subscrit tots dos manifestos, adherint-s’hi per mitjà de decret d’alcaldia. Totes dues mocions es portaran a ratificació per part del Ple Municipal de Begues a la propera sessió plenària.

Darrera actualització: 13.08.2020 | 15:31