Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi    enllaç: https://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=020&municipi=1

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'Oficina de Gestió Tributària de Begues

Pl. Camilo Riu, s/n
08859 Begues
Telèfon 934 729 246
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.begues@diba.cat

Darrera actualització: 15.09.2016 | 19:42
Darrera actualització: 15.09.2016 | 19:42