Llicència d'obres menors

Aquest tràmit s'ha de complir seguint aquestes directrius.

Quin cost té:

Segons les ordenances fiscals núm. 5 i 23 (les trobareu annexades al peu d'aquesta pàgina).

Quan es dóna resposta:

El termini màxim que l'Administració té per resoldre és de dos mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, preferentment la propietària.

Cal aportar:

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL
 • Imprès de sol·licitud.

 • En el seu cas, 2 exemplars en format paper del projecte tècnic visat, memòria (memòria valorada, plànols, amidaments i pressupost) o croquis, segons s'escaigui.
 • En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres.
 • En cas que sigui necessari presentar la documentació tècnica indicada anteriorment, s'haurà de presentar en format digital en el termini de deu 10 naturals des de la presentació de la sol·licitud. • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
 • Imprès de sol·licitud.

 • En el seu cas, projecte tècnic visat, memòria (memòria valorada, plànols, amidaments i pressupost) o croquis, segons s'escaigui.
 • En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres.
 • En cas que sigui necessari presentar la documentació tècnica indicada anteriorment, se n'haurà de lliurar 2 exemplars en format paper en el termini de 10 dies naturals des de la presentació telemàtica de la sol·licitud.
 • document d'acceptació dels residus signat per un gestor de residus autoritzat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 12:51