Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Per més informació cliqueu aquí.

Quin cost té:

d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 24

Cal aportar:

  • -En cas de tramitació presencial, caldrà adjuntar CD del projecte tècnic
    -En cas de presentació telemàtica, en un termini màxim de 10 dies caldrà presentar 1 exemplar del projecte en format paper

Darrera actualització: 10.03.2017 | 10:36