Comunicació prèvia de tala d'arbres

Comunicació que es fa a l'ajuntament de la tala d'arbres, i que permet l'inici immediat de l'actuació.

En el cas de que la tala a efectuar impliqui que el nombre d'arbres que romanguin en la finca sigui inferior al disposat en l'ordenança verda municipal, s'hauran de replantar els exemplars restitutoris que correspongui. En aquest cas s'haurà de dipositar una garantia per respondre d'aquesta obligació, què es calcularà d'acord amb la fòrmula que figura annexa a l'imprés de la comunicació prèvia.

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 23 (annexada al peu d'aquesta pàgina). És obligatori acreditar el pagament en el moment de presentació del formulari.

Quan es dóna resposta:

Té efectes immediats, sempre i quan la documentació presentada no contingui falsedats o omissions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (preferentment la persona propietària o arrendatària de l'habitatge) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 19.06.2020 | 17:32