Llicència d'ocupació de la via pública amb terrasses o vetlladors

És la llicència que autoritza l’ocupació de la via pública amb terrasses de bar, restaurant, cafeteria, etcètera (taules, cadires, parasols...)

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 34 (annexada al peu d'aquesta pàgina). Caldrà dipositar una garantia de 300 euros per respondre de l'ús correcte de l'espai.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de les activitats de bars o restaurants que hagin presentat la comunicació prèvia d'obertura corresponent. Només podran optar a la Llicència les persones titulars de l'activitat principal (bars o restaurants) que comptin amb el títol habilitant corresponent.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública


  • Fotografies a color del mobiliari a emprar


  • Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la terrassa a la via pública i del rebut vigent


  • Grafiar els mòduls d'ocupació en el plànol que figura adjunt a la sol·licitud d'aquest tràmit


  • Imprès de domiciliació bancària

    En el cas de voler acollir-se al pagament fraccionat de la taxa. Aquesta modalitat de pagament comportarà l'aplicació d'interessos.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadana (c/ Major, 14), juntament amb la resta de la documentació requerida, el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 12:51