Ple Extraordinari 28.11.2018

Divendres, 23 de novembre de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple extraordinari del 28 de novembre de 2018.

L'Alcaldia va convocar aquest Ple en virtut de l'article 46.2 a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple va ser petició dels regidors Jaume Olivella Riba, Ramon Guasch Viñas, Josefa Redondo Solís, Josep Atsuara i Soriano i Pere Ventura Santiago, que el van sol·licitar com a representants de més de la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, en virtut de la normativa corresponent.

Darrera actualització: 14.12.2018 | 15:30