Ordenança Fiscal nº 23 taxa per llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis urbanístics 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 00:50
Darrera actualització: 15.01.2021 | 13:42