Ordenança Fiscal nº 29 taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic local 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:20
Darrera actualització: 02.01.2020 | 08:53