Ordenança Fiscal nº 30 taxa per aprofitament especial del domini public local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:25
Darrera actualització: 02.01.2020 | 08:56