Ordenança Fiscal nº 31 taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via publica del paviment o de les voreres 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:30
Darrera actualització: 02.01.2020 | 08:58