Ordenança Fiscal nº 32 taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:35
Darrera actualització: 02.01.2020 | 09:01