Ordenança Fiscal nº 33 taxa per les entrades de vehicles i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació per actuacions especials 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:40
Darrera actualització: 02.01.2020 | 09:03