Ordenança Fiscal nº 36 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 02:00
Darrera actualització: 02.01.2020 | 09:12