Ple Ordinari 06.05.2020

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 6 de maig de 2020.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del caràcter telemàtic de la sessió ordinaria del Ple corresponent al mes d'abril.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de febrer de 2020.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació corresponent a la UA 11 “L’Escorxador”.

4. Resolució expedient sancionador per ús il·legal de magatzem a la finca situada a la carretera de Gavà Avinyonet núm. 1.

PROPOSTES D’ALCALDIA

5. Aprovació bases concurs de cartell d'una Festa Major diferent 2020.

6. Donar compte del de la resolució d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost 2019.

7. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Pacte de Municipis de Catalunya per l'autoconfinament preventiu.

8. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.

9. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

10.Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia números 268 a 463 dictades entre els dies 21 de febrer a 28 d’abril de 2020.

MOCIONS

11.Moció presentada pel grup municipal JxCAT per a debatre la modificació de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

12.Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.

13.Moció presentada pel grup municipal PSC demanant l'ampliació de l'horari d'atenció del CAP de Begues.

14.PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 21.05.2020 | 10:33