Ple Ordinari 23.12.2020

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 00:00

Consulteu l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple Municipal convocada el 23 de desembre de 2020.

Podreu seguir en directe la sessió a través del web http://directebegues.videoacta.es/

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 25/11/2020.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2021.
  2. Deixar sense efecte el Pla Econòmic i Financer 2020-2021 aprovat en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020.
  3. Modificació parcial de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Begues 2011-2014.

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans Begues per a rebutjar el càrrec del Tribut Metropolità i posterior eliminació del mateix.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu núm. 222/2015-M1, interposat per E.G.U contra l’Ajuntament de Begues, el Sr. R.A.C i la Sra. C.V.V.
  2. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu núm. 404/2016-D, interposat per TECHWELL contra l’Ajuntament de Begues.
  3. Donar compte del decret d’acceptació de la renúncia de la regidora Marta Roig i Segura a les delegacions atorgades per l’Alcaldia.
  4. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 17 de desembre de 2020.

10. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 21.12.2020 | 08:53