Ple Ordinari 25.11.2020

Dilluns, 23 de novembre de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 25 de novembre de 2020.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior de 14/10/2020.
 2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 28/10/2020.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34, en aplicació de mesures relacionades amb la COVID-19.
 2. Modificació del pressupost 2020 per a la inclusió de partides pressupostàries referents a subvencions nominatives.
 3. Aprovació inicial modificació puntual Pla General múm. 29: modificació de l’edificació del sector UA 9 Can Pau Marti sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic
 4. Aprovació pla d’accions muntanyes del Baix Llobregat 2020-2023.
 5. Ratificació del Decret d’Alcaldia 1170/2020 de compareixença i oposició al Recurs Contenciós Administratiu 229/2020-A interposat per Techwell contra la resolució que desestima el recurs de reposició contra sanció urbanística d’obres.
 6. Ratificació del Decret d’Alcaldia 1340/2020 de compareixença i oposició al Recurs Contenciós Administratiu 280/2020 interposat per Red Eléctrica de España contra la modificació de l’ordenança fiscal núm. 29 per a l’exercici 2020.

PROPOSTES D’ALCALDIA

 1. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al “Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social”.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats i represaliades processats amb motiu de l’1 d’octubre.
 2. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per fomentar a Begues la construcció d’habitatge públic en les seves diferents modalitats, règim de compra, lloguer amb opció de compra i lloguer social.
 3. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per donar suport ales activitats econòmiques de Begues afectades per les restriccions decretades per raó de la Covid-19.
 4. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú donant suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència Masclista.
 5. Moció presentada pels grups municipals Ciutadans de Begues i PSC-CP per fomentar a Begues la construcció de vivenda social de lloguer i creació d’una bossa de lloguer social.
 6. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP de suport del món local al teixit esportiu del municipi, davant l’aturada obligada de la seva activitat.
 7. Moció presentada pels grups municipals PSC-CP i Ciutadans de Begues de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d’estètica de Begues davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors.
 8. Moció presentada pel grup municipal CUP Begues sobre la violència masclista i l’afectació per la Covid-19.
 9. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de Begues per a la gratuïtat del telèfon 061 d’assistència sanitària de la Generalitat de Catalunya.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació amb l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occiental.
 2. Donar compte de la Declaració de Begues com a “Municipi lliure de violència contra les dones”.
 3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 19 de novembre de 2020

22. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:49