Ple Ordinari 26.02.2020

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 00:00

Consulteu l'ordre del dia de la propera sessió de Ple Municipal convocada pel 26 de febrer de 2020.

L'ordre del dia és el següent:

 

 • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 de gener de 2020.

 • Aprovació inicial pressupost 2020.

 • Aprovació plantilla orgànica municipal 2020.

 • Aprovació de la modificació de Relació de Llocs de Treball 2020.

 • Aprovació acord col·lectiu d'establiment de les jornades laborals de l'Ajuntament de Begues.

 • Aplicació, als empleats públics de l’Ajuntament de Begues l’increment retributiu establert pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit de sector públic

 • Aprovació baixes drets i obligacions reconegudes 2019.

 • Aprovar l’actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 • Resolució de recurs de reposició contra sanció urbanística.

 • Resolució de recurs de reposició contra sanció urbanística.

 • Moció del Grup Municipal Socialista de Begues per a que Begues tingui una estació meteorològica homologada.

 • Moció presentada pel Grup Municipal CUP-Amunt a Begues i Marta Roig, com a regidora no adscrita, en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020.

 • Moció presentada pel Grup Junts per Catalunya a Begues i Marta Roig com a regidora no adscrita en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient.

 • Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 66/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

 • Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 430/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

 • Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 424/2017-A, interposat per JF.G.P contra l’Ajuntament de Begues.

 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 20 de febrer de 20 de febrer de 2020.

 • Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 21.02.2020 | 15:24