Ple Ordinari 26.02.2020

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 26 de febrer de 2020.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 de gener de 2020.

2. Aprovació inicial pressupost 2020.

3. Aprovació plantilla orgànica municipal 2020.

4. Aprovació de la modificació de Relació de Llocs de Treball 2020.

5. Aprovació acord col·lectiu d'establiment de les jornades laborals de l'Ajuntament de Begues.

6. Aplicació, als empleats públics de l’Ajuntament de Begues l’increment retributiu establert pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit   de sector públic

7. Aprovació baixes drets i obligacions reconegudes 2019.

8. Aprovar l’actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

9. Resolució de recurs de reposició contra sanció urbanística.

10. Resolució de recurs de reposició contra sanció urbanística.

11. Moció del Grup Municipal Socialista de Begues per a que Begues tingui una estació meteorològica homologada.

12. Moció presentada pel Grup Municipal CUP-Amunt a Begues i Marta Roig, com a regidora no adscrita, en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020.

13. Moció presentada pel Grup Junts per Catalunya a Begues i Marta Roig com a regidora no adscrita en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient.

14. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 66/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

15. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 430/2015-A, interposat per GEAFE S.L. contra l’Ajuntament de Begues.

16. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 424/2017-A, interposat per JF.G.P contra l’Ajuntament de Begues.

17. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 20 de febrer de 20 de febrer de 2020.

18. Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 02.04.2020 | 16:55