Grau d'execució del pressupost 2018

Seguiment trimestral del grau d'execució del pressupost