Ajuda a domicili

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d'accions, prestacions i tecnologia adequada, que es realitzen en el domicili de la persona o el seu entorn. Ofereix una atenció integral i personalitzada orientada a persones i famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida.