Regidoria d'Obres i Projectes

La Regidoria d'Obres i Projectes és l'encarregada de la redaccció de projectes, adjudicació d'obres municipals i la direcció de la seva execució, tant en obres a la via pública com en equipaments i instal·lacions municipals. També s'encarrega de vetllar perquè les obres que desenvolupen terceres persones s'adeqüin al planejament.

Darrera actualització: 11.07.2019 | 01:20