Regidoria de Serveis i Via Pública

La Regidoria de Serveis i Via Pública coordina, a través de la brigada municipal, el manteniment dels equipaments municipals, així com de la via pública, entesa com els carrers i places, però també qualsevol espai d'ús públic en el terme municipal de Begues.

Així, entre les seves funcions es pot destacar:

  • El manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l’espai públic en general.
  • El manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d’orientació i del sistemes de control del trànsit.
  • La coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les vies públiques.
  • La gestió de l'enllumenat públic, tant pel que fa a la planificació de noves actuacions com al manteniment de l'existent.
Darrera actualització: 12.07.2019 | 18:40