Informació de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, es reconeix un grau de dependència: I,II i III