Convocat un Ple Extraordinari per al dimecres, 10 de juliol

Dilluns, 8 de juliol de 2019 a les 09:00

Dimecres, 10 de juliol, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Extraordinari. Serà a la Sala de Sessions a les 19 h. La convocatòria té 13 punts a l'ordre del dia. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva del 15 de juny del 2019.

 2. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents d’Alcalde i assignació de funcions als Regidors de l’Equip de Govern.

 3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de membres de la Juntes de Govern Local i atribucions d’aquesta.

 4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre les dedicacions dels regidors membres de la Corporació.

 5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre la creació i composició del Consell de Govern.

 6. Donar compte de la constitució de grups polítics, dels seus integrants i portaveus.

 7. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.

 8. Ratificació de l’acord per a la fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

 9. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

 10. Composició de la Comissió Especial de Comptes.

 11. Composició de la Comissió Informativa permanent.

 12. Designació de representants en òrgans col·legiats.

 13. Fixació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

Darrera actualització: 05.07.2019 | 17:37