Convocatòria de Ple Ordinari per a dimecres, 23 de desembre

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 13:00

La sessió començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

Dimecres, 23 de desembre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari, a les 19 h. La sessió, que tindrà lloc per mitjans telemàtics, es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

  • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 25/11/2020.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

  • Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2021.

  • Deixar sense efecte el Pla Econòmic i Financer 2020-2021 aprovat en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020.

  • Modificació parcial de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Begues 2011-2014.

MOCIONS

  • Moció presentada pel grup municipal Ciutadans Begues per a rebutjar el càrrec del Tribut Metropolità i posterior eliminació del mateix.

DONAR COMPTE

  • Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu núm. 222/2015-M1, interposat per E.G.U contra l’Ajuntament de Begues, el Sr. R.A.C i la Sra. C.V.V.
     
  • Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu núm. 404/2016-D, interposat per TECHWELL contra l’Ajuntament de Begues.
     
  • Donar compte del decret d’acceptació de la renúncia de la regidora Marta Roig i Segura a les delegacions atorgades per l’Alcaldia.
     
  • Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 17 de desembre de 2020.

PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 21.12.2020 | 13:05