Preinscripció a la Llar d'Infants curs 2022-2023

Preinscripció a la Llar d'Infants El Guinyol per al curs escolar 2022-2023.

Quin cost té:

Segons l'Ordenança Fiscal núm. 39 (la trobareu annexada al final de la pagina).

Quan es dóna resposta:

Presentació sol·licituds telemàtiques: del 9 al 20 de maig de 2022.

Les dates de la resta de processos (llistes de barems, reclamacions, matriculacions,…) seran comunicades a les famílies a mida que es vagin coneixent.

Les dates per a la matriculació són del 16 al 22 de juny.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Cal aportar:

 • Full de preinscripció 2022-2023


 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació


 • Original i fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE


 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitaria) de l'alumne/a


 • Original i fotocòpia carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial


 • 4 fotografies mida DNI de l'alumne


 • Certificat d'empadronament

  O en el seu defecte, marcar la casella que trobareu en el full de preinscripció, a través de la qual s'autoritza a la Llar d'Infants a consultar les vostres dades al padró municipal.

 • Documentació acreditativa en funció dels criteris de baremació:

  PER CRITERIS DE PRIORITAT:
  - Darrera nòmina, certificat d'empresa o quota d'autònoms.
  - Certificat de disminució del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la persona que al·legui aquesta condició o certificats emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)
  - Última/es Declaracions de la Renda Familiar efectuades o un certificat d’Hisenda conforme s’està exempt.
  PER CRITERIS COMPLEMENTARIS:
  - Documentació acreditativa de la condició laboral activa de pares, mares o tutors.
  - Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  - Certificat del centre educatiu de Begues indicant la matriculació de l’alumne.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 12.01.2023 | 12:16