Regidoria de la Dona i LGTBI+

La Regidoria de la Dona és l'encarregada de coordinar tots els programes de suport a les dones, així com d'impulsar polítiques feministes en favor de la lluita contra les desigualtats per qüestions de gènere. En el si de l'Àrea de Drets Civils, aquesta regidoria treballa per fer efectiva la plena equitat, implantar i desenvolupar el Pla Local d'Igualtat i prevenir qualsevol actitud de violència masclista.

El concepte d'igualtat i de no discriminació per raó de sexe es fa extensiu també a d'altres col·lectius que poguessin veure vulnerats els seus drets civils, humans i socials, com en el cas de la discriminació per raó d'orientació sexual. D'aquesta manera s'aborden les polítiques en favor del col·lectiu LGTBI+ per mitjà d'accions de consciènciació i visibilització.

La Regidoria coordina serveis municipals com el d'assessorament jurídic a la dona o el d'atenció psicològica, així com la coordinació del Protocol Local sobre Violència de Gènere. 

Darrera actualització: 22.06.2020 | 21:09