Regidoria de Mobilitat i Transport

La Regidoria de Mobilitat i Transport s’encarrega de tots aquells aspectes relatius a la mobilitat de les persones i dels vehicles dins del terme municipal. Aspectes tals com el transport públic de persones, distribució de mercaderies, foment de mobilitat sostenible i segura, aparcaments, seguretat viària, senyalització, desplaçaments a peu, illes per a vianants, accessibilitat (barreres arquitectòniques), guals, etc. És la regidoria responsable d'executar el Pla de mobilitat vigent.

En l'àmbit del transport, la regidoria coordina les relacions municipals amb les administracions i empreses titulars de la gestió del transport públic que es presta al municipi: Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i Baixbus (empresa concessionària de la prestació del servei d'autobús de la línia 902.

Darrera actualització: 12.07.2019 | 19:35