O.F. Nº 31 TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 2023

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 02:15
Darrera actualització: 27.12.2022 | 12:29