Ordenança Fiscal nº 34 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 01:50
Darrera actualització: 15.01.2021 | 13:40