AVANÇ MODIFICACIÓ PGO NÚM. 28

Divendres, 2 d'octubre de 2020 a les 00:00

Avanç Modificació PGO 28:Regulació usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit, i delimitació de les àrees arqueològiques en sol no urbanitzable.

Avanç aprovat per decret de l'alcaldia de data 18 de setembre de 2020

Darrera actualització: 02.10.2020 | 12:30