O.F. Nº 30 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 2023

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 02:10
Darrera actualització: 27.12.2022 | 12:25