Majors bonificacions a les taxes de la Llar d’Infants per al curs 2018-2019

Divendres, 15 de juny de 2018 a les 10:00

El Ple Municipal de maig va aprovar de forma provisional la modificació de les taxes de la Llar d’Infants amb l’objectiu d’incorporar noves bonificacions per a les rendes més baixes, famílies monoparentals, nombroses, infants amb discapacitats i famílies amb dos infants usuaris simultanis de la Llar. Aquestes bonificacions serien d’aplicació per al proper curs, ja que el 2019-2020 ja es preveu poder aplicar un sistema de tarifació social.

Fins el 13 d juliol es troba en període d’exposició pública la proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de la Llar d’Infants, que recull la proposta de l’equip de govern municipal per oferir majors bonificacions per a les persones usuàries del Guinyol.

En aquets sentit, la proposta aprovada de forma inicial, fa palès el compromís del consistori amb les famílies amb rendes més baixes, incorporant una nova bonificació d’entre el 15% i el 20% de la quota per a totes aquelles famílies amb rendes inferiors a 4,7 vegades l’IPREM de 2018 (30.333,94 €). Aquesta bonificació només seria vigent pel curs 2018-2019, ja que pel següent curs ja es preveu poder aplicar un sistema de tarifació social a la Llar.

L’acord també incrementa la bonificació per a famílies monoparentals, famílies nombroses i per a famílies amb dos infants usuaris simultàniament del servei, passant del 15% al 25%, i s’amplia aquesta bonificació als usuaris que tinguin alguna discapacitat reconeguda pe la Generalitat de Catalunya.

Altres acords del Ple Municipal

El plenari municipal també va acordar aprovar de forma provisional la modificació de l’assignació d’usos de la parcel·la on s’alçarà el futur Centre de Prestació de Serveis a la Gent Gran. Aquest punt va comptar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, GdeB, TxB i ERC, i l'abstenció d’EB-ICV.

En l’àmbit d’hisenda, també va prosperar l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit plantejada en l’anterior sessió, que va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern, i els vots contraris de l’oposició.

Mocions polítiques

El Ple de la corporació va acordar aprovar 8 mocions, 5 d’elles per unanimitat plena i una sisena amb matisos. Els textos recullen el posicionament del municipi de Begues en àmbits com l’educació de 0 a 6 anys, la defensa del model sanitari català o el suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

A continuació es poden consultar els textos que es van portar a debat en el Ple:

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:04