Deixalleria municipal

Servei de recollida i selecció de residus reciclables, reutilitzables i especials, que no podem llençar en cap dels contenidors de carrer.

Un cop seleccionats, des de la deixalleria es redistribueixen a les plantes de tractament específiques per recuperar-los o tractar-los de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

La deixalleria és un servei per a tots el ciutadans, els comerciants i els petits industrials.


Com fer-ne ús?

Cal portar els residus en petites quantitats.
Cada residu s'ha de dipositar dins del contenidor corresponent, sense barrejar-lo amb d'altres.
No abandonar els residus fora del recinte.
En cas de dubte, consultar l'operari de la instal·lació.

Què podem dur a la deixalleria?

Residus especials (tòxics i perillosos)

Pneumàtics
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats

Residus municipals i assimilables (valoritzables)

Paper i cartró
Vidre
Plàstics
Ferralla i metalls
Fustes
Teixits
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

Altres residus (valoritzables)

Runes i restes de la construcció d'obres menors
Residus verds (de jardineria)
Residus voluminosos (mobles i d'altres)

Altres instal·lacions i serveis gratuïts
per a la recollida de residus domèstics:

Contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig, als carrers.
Contenidors per piles, en comerços.
Contenidors per medicaments, a les farmàcies.
Servei de recollida domiciliària de voluminosos.
Servei de recollida domiciliària de restes de jardineria.
Deixalleria mòbil.

Qui pot sol·licitar-ho:

Població en general i petits comerciants

Deixalleria Municipal

Carrer Pervindre, 3 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 390 579
Horari:  
Hivern: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.00 i de 16.00 a 18.00h; dissabtes de 10.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.00h
Estiu: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.00 i de 17.00 a 19.00h; dissabtes de 10.30 a 14.00 i de 17.00 a 19.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 03.07.2019 | 20:56