Processos participatius

L'Ajuntament de Begues articula processos participatius puntuals, amnb diferents fórmules d'abast i mètodes de treball en funció de les característiques pròpies del tema que se sotmet a la participació de la ciutadania. D'aquesta manera es poden activar processos transversals, enquestes, votacions, plataformes de debat o altres fórmules de consulta.

D'ençà de la tardor de 2018, Begues està adherit a la plataforma 'Decidim', un portal de la Diputació de Barcelona que permet centralitzar totes les actuacions en matèria de processos participatius municipals. 

  • GoBegues! Procés participatiu Nova Ordenança de Civisme

    Al llarg de 2018, l'Ajuntament de Begues ha impulsat la Nova Ordenança de Civisme de Begues, engegant un procés participatiu que ha volgut comptar amb les opinions de col·lectius i ciutadania per enriquir el document i adaptar-lo a les necessitats col·lectives de tot el poble. El civisme és cosa de tots i de totes. Per això, la Nova Ordenança de Civisme també ha estat construïda entre tots i totes.

  • GoBegues! Procés participatiu Xarxa Associativa

    Les entitats locals i l'Ajuntament de Begues desenvolupen plegades un procés participatiu amb l'objectiu de treballar pel desenvolupament i dinamització del teixit associatiu del municipi. Es tracta d'un projecte de participació comunitària niciat l'any 2017 i que evoluciona en diferents fases, des de la diagonosi inicial de la situació de les entitats de Begues, la detecció conjunta de necessitats i el disseny d'un pla d'accions a desenvolupar.

Darrera actualització: 26.07.2019 | 21:46
Darrera actualització: 26.07.2019 | 21:46