Procés participatiu Nova Ordenança de Civisme

Al llarg de 2018, l'Ajuntament de Begues ha impulsat la Nova Ordenança de Civisme de Begues, engegant un procés participatiu que ha volgut comptar amb les opinions de col·lectius i ciutadania per enriquir el document i adaptar-lo a les necessitats col·lectives de tot el poble. El civisme és cosa de tots i de totes. Per això, la Nova Ordenança de Civisme també ha estat construïda entre tots i totes.

El procés partia de la creació d'un esborrany de la Nova Ordenança de Civisme, redactat per una Comissió d’Estudi de l’Ajuntament de Begues formada per regidors i tècnics de diferents àmbits com la Seguretat Ciutadana, l’Urbanisme o el Medi Ambient, entre d’altres, per tal que fos el més àmplia possible. 

Però la convivència és un fet que ens afecta a tots com a ciutadans i ciutadanes del poble, i tots tenim dret a participar de com volem que sigui aquesta convivència.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Begues considerava necessari que tothom pogués opinar sobre aquesta Ordenança, per poder construir, entre tots i totes, el model de municipi que volem: més amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i conviure-hi.

Per això, es va posar a l’abast de la ciutadania l’esborrany d’Ordenança de Civisme, sobre el que es es va poder fer qualsevol proposta, suggeriment o comentari al respecte, amb l’objectiu de millorar el seu contingut i tot allò que en ella es preveu. Entre d’altres, es va poder opinar en relació als aspectes següents:

  • Els problemes que es pretenen solucionar.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

El procés participatiu en la primera fase del procés es va tancar el 21 de juny de 2018. A partir d'aquell moment s'obrí una fase d'anàlisi tècnica, que va donar peu a un segon esborrany i tots els tràmits administratius necessaris per a la seva elevació a debat al ple municipal. 

Tots els detalls sobre aquest procés estan recollits en aquest document.

El 26 de juliol de 2018, el Ple Municipal va aprovar inicialment la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, en una sessió ordinària que es pot reproduir en la videoacta de la sessió.

Després d'un mes en exposició pública, obrint el procés a les aportacions d'entitats i partits polítics, el text definitiu es duia a aprovació definitiva en la sessió ordinària del Ple Municipal del 3 d'octubre de 2018, el debat de la qual es pot seguir en la videoacta de la sessió

Va ser en aquella data quan quedà aprovada la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Begues. La de tots i totes.

Darrera actualització: 25.07.2019 | 21:56