Factura electrònica

En compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre d’altres, que es relacionin amb l’Ajuntament, estan obligades a presentar la factura en format electrònic.

Podeu enviar les vostres factures electròniques mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

 

Ajuda

Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:57
Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:57