Plans locals, protocols i altres documents

 • Pla Local d'Igualtat de gènere per a la ciutadania 2024-2028 26/03/2024

  Document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions a desenvolupar en matèria d'Igualtat de gènere per al període 2024-2028

 • Projecte educatiu de la Llar d'Infants El Guinyol curs escolar 2023-2024 13/09/2023

  El Projecte Educatiu és el document que regula les normes de funcionament de la Llar d’Infants El Guinyol i les línies pedagògiques de cada nou curs escolar. El Projecte Educatiu vigent, per al curs escolar 2023-2024, fou aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada a l'Ajuntament de Begues el dia 4 de setembre de 2023.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2023 11/05/2023

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) 29/07/2022

  El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

 • Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Begues 14/07/2022

  Document que recull mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i la corrupció basat en un plantejament proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau, de conflicte d’interès i de corrupció.

 • Pla Local de Joventut de Begues 2021-2024 01/01/2022

  Document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions a desenvolupar en matèria de Joventut per al mandat 2021-2024.

 • Pla Local de Prevenció de les Addiccions 2021-2024 01/12/2021

  El Pla de prevenció d'addiccions de Begues és el marc de referència per a tots aquells agents que treballen en la prevenció de les addicions al municipi, continuador del Pla de prevenció de drogues 2016-2019.

 • Qualitat de l'aire 08/07/2019

  Informació relativa a la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com dades d'interès per afrontar possibles episodis d'alta contaminació. 

 • Bases reguladores de les subvencions a entitats locals 05/03/2019

  Normativa que determina les condicions específiques i el procediment que cal seguir en la concessió d'activitats ciutadanes en relació amb la dotació econòmica que a aquest efecte determina l'Ajuntament de Begues.

 • Criteris de la convocatòria de subvencions a entitats locals 05/03/2019

  Criteris que té en compte l'Ajuntament de Begues a l'hora d'atorgar les subvencions municipals a entitats en concete d'ajuts que l'administració pública dona a les associacions del municipi per al desenvolupaments dels seus projectes o activitats.

 • Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA) 04/02/2019

  El Pla Local d’Infància i Adolescència de Begues (PLIA), elaborat l'any 2019, ha estat impulsat per l’Ajuntament de Begues amb el suport de la Diputació de Barcelona. Té per objectiu conèixer la realitat de la infància i l’adolescència al municipi -franja 0 a 18 anys- i identificar les seves necessitats per tal de contribuir a la planificació de les polítiques locals adreçades a aquesta franja d’edat.

 • Mapa de contaminació lumínica 16/08/2018

  Document elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 19:55
Darrera actualització: 04.07.2023 | 19:55