Plans locals, protocols i altres documents

 • Projecte educatiu de la Llar d'Infants El Guinyol curs escolar 2023-2024 13/09/2023

  El Projecte Educatiu és el document que regula les normes de funcionament de la Llar d’Infants El Guinyol i les línies pedagògiques de cada nou curs escolar. El Projecte Educatiu vigent, per al curs escolar 2023-2024, fou aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada a l'Ajuntament de Begues el dia 4 de setembre de 2023.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2023 11/05/2023

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) 29/07/2022

  El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

 • Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Begues 14/07/2022

  Document que recull mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i la corrupció basat en un plantejament proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau, de conflicte d’interès i de corrupció.

 • Pla Local de Joventut de Begues 2021-2024 01/01/2022

  Document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions a desenvolupar en matèria de Joventut per al mandat 2021-2024.

 • Pla Local de Prevenció de les Addiccions 2021-2024 01/12/2021

  El Pla de prevenció d'addiccions de Begues és el marc de referència per a tots aquells agents que treballen en la prevenció de les addicions al municipi, continuador del Pla de prevenció de drogues 2016-2019.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2021 03/11/2021

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2020 16/01/2020

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Qualitat de l'aire 08/07/2019

  Informació relativa a la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com dades d'interès per afrontar possibles episodis d'alta contaminació. 

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2019 08/05/2019

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Bases reguladores de les subvencions a entitats locals 05/03/2019

  Normativa que determina les condicions específiques i el procediment que cal seguir en la concessió d'activitats ciutadanes en relació amb la dotació econòmica que a aquest efecte determina l'Ajuntament de Begues.

 • Criteris de la convocatòria de subvencions a entitats locals 05/03/2019

  Criteris que té en compte l'Ajuntament de Begues a l'hora d'atorgar les subvencions municipals a entitats en concete d'ajuts que l'administració pública dona a les associacions del municipi per al desenvolupaments dels seus projectes o activitats.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 19:55
Darrera actualització: 04.07.2023 | 19:55