Estructura administrativa

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

Accedeix aquí a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Begues.

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Des d'aquest enllaç podreu accedir a tota la informació sobre quant cobren els treballadors i les treballadores públics de l'Ajuntament de Begues, en base a les seves categories laborals.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 15:18
Darrera actualització: 23.06.2023 | 15:18